05 nov

Loyaliteit en eigenheid

Één van de thema’s, waar ieder mens tegenaan loopt, is hoe om te gaan met loyaliteit ten opzichte van je familie, vrienden en collega’s zonder je eigen identiteit, je eigenheid te verliezen. Bewust bezig zijn met vragen zoals: ‘Wat wil ik eigenlijk zelf?‘ en Hoe ga ik om met de druk van buiten om mijn zelf aan te passen?‘ kan helpen een juiste balans te vinden tussen die loyaliteit en jouw eigenheid.