31 jan

Betekenis van plek en ruimte

Voor ieder mens is het belangrijk om te weten wat zijn of haar plek is in dit leven. De één worstelt om ruimte in te nemen en is geneigd zichzelf weg te cijferen, de ander neemt van nature veel ruimte in en kan daarbij over andermans grenzen gaan. De plaats die je gekregen hebt in het gezin, waarin je ter wereld bent gekomen, is bepalend voor hoe je je in de rest van je leven beweegt in relatie tot anderen. Inzicht in hoe dit doorwerkt in jouw onbewuste reacties op prikkels in de buitenwereld  helpt om die patronen te doorbreken. Zo ontstaat ruimte om de plek te nemen die er voor jou is in de ordening binnen je familie en zo meer jezelf te worden.

Een mooi thema aan het begin van een nieuw jaar: ruimte maken om te zijn wie en wat je bent. Om lief te hebben wie en wat je maar goed doet. En zo de plek in te nemen die er voor jou is.

Rond de jaarwisseling 2018/2019  is in de Verenigde Staten de Nashville verklaring naar buiten gekomen, die vervolgens in Nederland door de orthodoxe protestante kerken mede ondertekend is.  Wat daarin staat legt juist die ruimte aan banden en bestempelt de vrijheid om lief te hebben op een andere manier dan in een man-vrouw relatie als onnatuurlijk. Hoe is dit te rijmen met het geloof dat God liefde is en liefde God? Alsof het een bewuste keuze is om als man verliefd te worden op een andere man of als vrouw op een andere vrouw. Alsof er niet voor ieder mens een plek is op deze aarde om te zijn wie en wat hij of zij is, ongeacht seksuele of andersoortige voorkeuren.

16 jan

Relaties: samen en/of apart

liefde body en soul

Liefde, body & soul

In relaties spelen verwachtingen over en weer een belangrijke rol. Ze kunnen ook aanleiding geven tot veel gedoe. Belangrijk is om te beseffen dat het onmogelijk is om alles wat je van anderen verwacht bij één persoon te vinden. Dan vind je jezelf zwaar teleurgesteld terug. In de praktijk blijkt dat  je minstens 6 of 7 anderen nodig hebt om alle facetten van je persoonlijkheid en authenticiteit tot uiting te laten komen. Een optimale balans tussen ’samen’ en ’apart’ is een voorwaarde voor beide partners om  je  in verbinding met elkaar te ontwikkelen en tot heelheid te komen van wie en wat je bent. De balans tussen geven en ontvangen is daarbij een basisvoorwaarde naast goed luisteren naar wat jezelf wilt én naar wat de ander verlangt. Je bent van jezelf en niet het bezit van de ander. Zelfstandigheid in verbinding maakt ruimte om te genieten van het samen zijn en om de verschillen te vieren.

Heb je vragen of wil je verkennen hoe dit voor jou/jullie zit: https://vermeercoaching.nl/relatie-coaching/