07 feb

Relatie-opstelling

Is er wat wrijving tussen jou en je partner en ben je benieuwd of en hoe de dynamiek in jullie relatie anders kan, dan is een relatie-opstelling iets voor jou/jullie.

Vrouwelijke in de man

Een bijzondere vorm van een familieopstelling is de relatie-opstelling. Als er vragen zijn rond het functioneren van je relatie kan met behulp van een opstelling onderzocht worden hoe de dynamiek is tussen partners en wat ieders aandeel daarin is. Zichtbaar wordt welke beweging beiden maken ten opzichte van elkaar, welk effect die beweging heeft op de ander en wat zo de basis is van de dynamiek. Om na te gaan waar die beweging vandaan komt, biedt vervolgens een specifieke familieopstelling inzicht in de patronen binnen het systeem van herkomst en de plek die jij daarin hebt ingenomen. Op die manier kunnen verstrikkingen uit het familiesysteem helder worden en hun invloed op de relatie. Ook wordt duidelijk vanuit welke plek beide partners in de relatie naar elkaar kijken en acteren. Door je bewust te worden van je eigen aandeel in de dynamiek in je relatie komen nieuwe handelingsperspectieven in beeld. Door getuige te zijn van dit proces bij je partner ontstaat meer begrip voor wat die doet en met welke intentie. Bewustwording op dit vlak brengt  helder kiezen voor of doorgaan op de ingeslagen weg of gaan voor een alternatief in beeld.