Afscheid nemen: omzien zonder wrok

Als mensen al dan niet gedwongen afscheid moeten nemen van  hun werksituatie, is het belangrijk dat zij een goede nieuwe start kunnen maken. Deze vorm van coaching is bedoeld voor mensen die onvrijwillig hun vertrouwde routines achter zich moeten laten en ruimte moeten maken voor iets nieuws. Dit zijn de twee hoofdlijnen waarlangs gewerkt wordt.

Gehechtheid, loslaten

De oude situatie – het hebben van een vast contract – wordt gekenmerkt door stabiliteit en veiligheid, zekerheid van een omgeving met collega’s, werk dat naar je toekomt, financiële zekerheid, sociale context. Door als overtollig of te oud aangemerkt te worden valt dit allemaal weg. Daarvoor in de plaats komt de angst er helemaal alleen voor te staan, niet zinvol te zijn voor de maatschappij, omgeving of wie dan ook, in de steek gelaten te worden. Dat roept een gevoel van eenzaamheid op, geen waarde te hebben naast de (financiële) onzekerheid die hiermee gepaard gaat. Het gaat om loslaten van de veilige haven en afscheid nemen van het verleden..

Vroeger is niet nu

Niet langer achterom kijken naar wat was, maar naar het heden en de toekomst, wat er is en wat nog komen gaat. Niet vastklampen aan vroegere ervaringen en overtuigingen. Het oude is niet meer, eraan vasthouden heeft geen zin. Hetzelfde geldt voor de relaties: zoals ze waren zullen ze niet meer doorgaan en zijn. Wat je te doen hebt is: of de bestaande relatie anders vormgeven, passend bij wat er dan is of relaties starten met nieuwe contacten.

De volgende stappen kunnen helpen om het proces van rouwverwerking goed te doorlopen en je zelf schoon te maken voor een nieuw begin

 1. Verwijten
 2. Gemis
 3. Bedanken
 4. Teruggeven en behouden
 5. Herzien van overtuigingen
 6. Vergeving
 7. Hoe verder/doelen voor de toekomst
 8. Afscheid nemen en verzoenen

 

Werkwijze

  • Maken biografie
  • Van daaruit op zoek naar belemmerende en ruimtegevende overtuigingen, waar komt dit vandaan (ervaringen), hoe werkt het door in interacties (overdracht): vragen zoals waar loop je tegen aan? Wat heeft dat te maken met jouw onbewuste patroon? Welke ervaring ligt daaraan ten grondslag, welke overtuiging heeft zich daardoor in jou vastgezet, leidend tot de jou bekende automatische reactie?
  • Planning maken Wat zou de cliënt willen voor de nabije toekomst? Wat zijn mogelijke hulpbronnen om daar te komen? Wat zou een eerste stap kunnen zijn?
  • Serie van 5 coachgesprekken ter begeleiding het individuele proces.