31 jan

Betekenis van plek en ruimte

Voor ieder mens is het belangrijk om te weten wat zijn of haar plek is in dit leven. De één worstelt om ruimte in te nemen en is geneigd zichzelf weg te cijferen, de ander neemt van nature veel ruimte in en kan daarbij over andermans grenzen gaan. De plaats die je gekregen hebt in het gezin, waarin je ter wereld bent gekomen, is bepalend voor hoe je je in de rest van je leven beweegt in relatie tot anderen. Inzicht in hoe dit doorwerkt in jouw onbewuste reacties op prikkels in de buitenwereld  helpt om die patronen te doorbreken. Zo ontstaat ruimte om de plek te nemen die er voor jou is in de ordening binnen je familie en zo meer jezelf te worden.

Een mooi thema aan het begin van een nieuw jaar: ruimte maken om te zijn wie en wat je bent. Om lief te hebben wie en wat je maar goed doet. En zo de plek in te nemen die er voor jou is.

Rond de jaarwisseling 2018/2019  is in de Verenigde Staten de Nashville verklaring naar buiten gekomen, die vervolgens in Nederland door de orthodoxe protestante kerken mede ondertekend is.  Wat daarin staat legt juist die ruimte aan banden en bestempelt de vrijheid om lief te hebben op een andere manier dan in een man-vrouw relatie als onnatuurlijk. Hoe is dit te rijmen met het geloof dat God liefde is en liefde God? Alsof het een bewuste keuze is om als man verliefd te worden op een andere man of als vrouw op een andere vrouw. Alsof er niet voor ieder mens een plek is op deze aarde om te zijn wie en wat hij of zij is, ongeacht seksuele of andersoortige voorkeuren.