Coaching

Wat is coaching?

Coaching is een  begrip, dat vooral bekend is uit de wereld van de sport. Het wordt inmiddels veel breder gebruikt. In de kern is begeleiding door een coach erop gericht om het functioneren en presteren van een individu, een team of een relatie beter te maken. We steken in via vragen ontstaan in werk en/of privé-situaties ofwel via gevoelde blokkades  in persoonlijke ontwikkeling. Basis voor  het antwoord geven op  die vragen is inzicht in wat automatische patronen zijn en hoe die in gang gezet worden. Wat je aanzet tot zo’n automatische en onbewuste reactie heeft alles te maken met wat je in je leven tot nu toe hebt ervaren en beleefd en wat indruk op je gemaakt heeft. Verder onderzoeken we hoe die imprints jouw overtuigingen hebben gevormd en zo bepalen hoe jij gewend bent te overleven in voor jou lastige situaties. Kortom jouw geschiedenis bevat de sleutels tot een beter functioneren naar de toekomst toe.

‘Het leven dient voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen te worden’

Kierkegaard

Wanneer is coaching dienstig?

Als je regelmatig tegen dezelfde lastige situatie aanloopt, die je aanzet tot gedrag dat telkens weer gedoe met zich mee brengt, kan coaching inzicht geven in wat jij onbewust doet. Je bewust worden van jouw automatische patronen en hoe jouw  persoonlijkheid in elkaar steekt, maakt het mogelijk te kiezen voor een ander handelingspatroon en op termijn een aangenamer leven. Dergelijke lastige situaties komen voor in werk, in de ontmoeting met collega’s en leidinggevenden, maar privé in relaties met partner, familie of vrienden. De drie vormen van  coaching die ik aanbied,  zijn:

1-op-1 coaching

Teamcoaching

image


Relatiecoaching