Enneagram

ontwarren

Ont-warren

Het enneagram is een systeem van 9 persoonlijkheidstypen, dat klassieke wijsheid combineert met moderne psychologie en zo een krachtig middel is geworden om onszelf en anderen te begrijpen en onszelf te ontwikkelen. Naast het gebruik als instrument voor persoonlijke ontwikkeling, vindt het enneagram ook zakelijk zijn toepassing om tot effectievere interacties, betere samenwerking en goed management te kome

Het enneagram beschrijft zowel de kwaliteiten en mogelijkheden, als ook de valkuilen van elk van de negen typen. En doet dit zonder oordeel: het ene type is niet beter dan het andere. Wat het enneagram uniek maakt is dat het drijfveren en veelal onbewuste reactiepatronen blootlegt. De methode helpt bij het ont-dekken en ont-wikkelen van je kwaliteiten en hoe die op een goede manier in te zetten ten behoeve van jezelf en anderen. Juist inzicht in anderen en in de dynamiek die tussen jou en die ander ontstaat, maakt verandering mogelijk. Door te zien welke triggers jouw automatische pilot in gang zet, kun je bewust kiezen tussen doen wat je altijd doet of gaan voor een ander handelingsperspectief. In dit proces is het vinden van balans tussen hoofd, hart en lijf , tussen denken, voelen en doen een essentieel onderdeel van de aanpak.

Ik gebruik model en methode als kader om het persoonlijke verhaal en de vraag van cliënten focus te geven. Daardoor kan ik gericht vragen stellen en zo inzicht geven in wat drijfveren en patronen zijn. En van daaruit komen we samen richting wat er nodig is. Meer informatie en test.