Leiderschap en lidmaatschap

Het thema Leiderschap kennen we vooral uit de werksituatie. Binnen een organisatie structuur wordt meestal een duidelijke hiërarchie onderscheiden met verschillende managementlagen volgens welke  de aansturing binnen de organisatie wordt vormgegeven. De managers hebben functioneel leiderschap: ze hebben de touwtjes in handen en sturen de laag onder hen aan. Hierbij wordt er vanzelf van uitgegaan, dat medewerkers gecommitteerd zijn aan de (doelen van de) organisatie, het management, de collega’s, kortom aan het hele systeem.

Naast bovengenoemd functioneel leiderschap (managers in lijn en projectorganisaties) spreken we ook van lidmaatschap en persoonlijk leiderschap. Lidmaatschap houdt in dat je als medewerker binnen een organisatie je loyaal opstelt en daarmee committeert aan doelen, beleid en werkzaamheden van die organisatie. Iets wat niet altijd vanzelfsprekend is voor medewerkers. Naast de loyaliteit aan de organisatie is er ook de loyaliteit aan wat je zelf wilt en verlangt. Dit noemen we persoonlijke leiderschap, het stuur in eigen hand houden van je eigen welbevinden en eigen ontwikkeling.

Er kan de nodige spanning ontstaan tussen deze 3 elementen. Een interssant onderzoek is dan: Hoe vind je balans tussen wat goed is voor de organisatie en wat goed is voor jou als persoon.