Opleiding en ervaring

verbinding

Sleutels tot professionaliteit

Ik ben een mens met een brede interesse en gezonde nieuwsgierigheid. Dat heeft gemaakt dat ik naast de studie als ecoloog, afgerond met een promotie, ook een avondopleiding heb gedaan aan de Academie voor Beeldende Vorming in Amersfoort. Daarna heb ik me verdiept in de ecologie van mens: wat beweegt en drijft mensen? Hoe bewust is het ‘waarom’ van hun handelen? En: waar zitten de mogelijkheden om dat waar je last van hebt te veranderen, zodat je een gelukkiger en voller bestaan krijgt? Daartoe heb ik verschillende opleidingen gevolgd.

De op het oog uiteenlopende hoofdrichtingen – ecologie, kunst en creativiteit, mensgerichtheid –   zijn tekenend voor de kern van mijn kwaliteiten. Die zijn kort samengevat: overzicht, analytisch vermogen aan de ene kant, en creativiteit, out-of-the-box ‘kijken’, sensitiviteit voor processen en mensen aan de andere kant. De focus is steeds ontmoeting, beweging en verandering, zowel binnen, als tussen mensen.

Mijn loopbaan heeft zich gedurende mijn ontwikkeling langs dezelfde richtingen bewogen. Gestart als wetenschappelijk onderzoeker ben ik daarna terecht gekomen bij het natuurbeheer en -beleid. Binnen de Rijksoverheid heb vervolgens steeds meer focus gekregen op processen tussen organisaties met tegengestelde belangen door als programma- en procesmanager verantwoordelijk te zijn voor een gemeenschappelijk gedragen eindresultaat. Van het inhoudelijke beleid – natuur, water, verkeer & vervoer – ben ik als lijnmanager beland bij Personeel & Organisatie,  m.n. bij de ontwikkeling van Mens en Organisatie. En zo ben ik ook bijna 20 jaar geleden als intern coach binnen de Rijksoverheid aan de slag gegaan. Sinds 2005 heb ik mijn eigen coach- en trainingspraktijk.

Relevante opleidingen (uitsnede)

  • Studie Biologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, afgerond met een promotie onderzoek;
  • Academie voor Beeldende Vorming te Amersfoort;
  • Diverse coachopleidingen bij de School voor Coaching, Associatie voor Organisatieontwikkeling;
  • Certificeringsopleiding tot Enneagramtrainer en coach, Helen Palmer & David Daniels, Trifold School for Enneagram Studies, San Francisco, USA;
  • Systemisch Werken, De Maskermaker, Bewegingen van de Ziel, Het Hart als Ambacht, Relatie als Spiegel bij Phoenixopleidingen te Utrecht.