Persoonlijk Leiderschap bij Verandering

Bij grote veranderingen in werk worden mensen geconfronteerd met allerlei vragen zoals: hoe houd ik me staande en hoe blijf ik aan het stuur? Waar ga ik voor: voor zekerheid of wat ik echt wil? En als ik dan blijf: kan ik mij nog verbinden aan wat er van mij gevraagd wordt door de omgeving en/of de organisatie? Allemaal vraagstukken die te maken hebben met leiderschap, zowel als medewerker of manager, als ook als persoon.

Leiderschap is een balans tussen de rolinvulling, passend binnen de taak van de organisatie en de essentie van jou als persoon.

In deze workshop krijg je inzicht in hoe jij het stuur in eigen hand kunt nemen om antwoord te geven op verandering. Deze ervaring geeft handvatten om jouw kwaliteiten zo optimaal mogelijk in te zetten in de interactie met anderen en bij je rolinvulling in werk .

Aanpak: In een groep van maximaal 8 personen brengt elke deelnemer zijn/haar vraag in. Alle werk en privé gerelateerde vragen zijn welkom op voorwaarde dat je als inbrenger bereid bent een stap te zetten. We onderzoeken die op een systemische manier, met behulp van ervaringsgerichte oefeningen en mogelijk een familie- of organisatieopstelling.

Reacties van deelnemers

“Ik kijk terug op een verrijkende en onvergetelijke dag. De warme en professionele aanpak van de begeleiding schept een veilige omgeving waarin ik mij kwetsbaar heb durven opstellen. Daardoor werden er diepere lagen aangeboord. Onbewust gedrag kwam aan de oppervlakte, waarbij het werken met opstellingen diepe indruk op mij heeft gemaakt. Al met al leverde de dag mij nieuwe en waardevolle inzichten over mijzelf op waarmee ik verder aan de slag kan”. Senior adviseur van een gemeente

“Deze training is voor mij zeer waardevol geweest en heeft me een hele stap vooruit geholpen. Zowel als professional in mijn werk, als in mijn persoonlijk leven voor wat betreft het vergroten van daadkracht, aanpakken wat binnen mijn macht ligt en loslaten wat daarbuiten valt. Een eyeopener is om te ontdekken dat ik emoties van anderen in mijn persoonlijke omgeving bij mij draag, zodanig dat het me verzwakt. Zowel voor de ander als voor mijzelf kreeg ik meer begrip door de interactie en de verschillende posities die een ieder hierin inneemt uitgebeeld te zien in de ruimte. Het is voor mij zeer inzichtelijk geweest en heeft me nieuwsgierig gemaakt naar meer! Psycholoog van een adviesbureau

“Ik heb de training vooral als bijzonder en inspirerend ervaren. De kleine setting van de groep in de kapel en de wisselwerking tussen begeleider en deelnemers zorgden voor een vertrouwelijke en fijne omgeving. Ik merk dat het effect van de training nu enkele weken later doorwerkt. Er is een kant bij mij aangeboord waar ik meer van wil weten. Ondanks dat ik nog vragen heb, is er beweging”. Adviseur van een adviesbureau