Systemisch Werken

weg-bewegen

Weg-bewegen

Als mens zijn we onderdeel van een groter geheel: van de aarde, van ecosystemen, waarin we leven en van sociale systemen zoals gezin, familie en organisaties. We zijn daarin gebonden en verbonden door loyaliteit en krijgen plek door onze historie, onze eigenheid, onze identiteit.

Kenmerk van systemen is dat iedereen een plek heeft. Niemand is uitgesloten. Daarnaast is er een ordening of een hiërarchie in elk systeem. In families wordt die oa bepaald door de generaties. Eerst komen de grootouders, dan de ouders, dan de kinderen. Ook elke organisatie heeft een structuur en hiërarchie. Die ordening bepaalt  de balans tussen geven en ontvangen. Bijvoorbeeld: ouders geven, kinderen ontvangen; managers faciliteren medewerkers. Als mensen om wat voor reden ook niet hun eigen plek nemen, wordt de ordening verstoord en raken ook anderen  van hun plek. Bijvoorbeeld het jongste kind gedraagt zich alsof hij/zij de oudste is, een medewerker alsof hij de baas is van collega’s. Gevolg is dat er problemen ontstaan in de dynamiek binnen en tussen mensen.

In de begeleiding gaan we na wat jouw vraag te maken heeft met je geschiedenis in je systeem van herkomst. Als gevolg daarvan: vanaf welke plek jij deelneemt aan het leven. Wat zijn overtuigingen die je daar hebt ontwikkeld en die geleid hebben tot jouw overlevingsstrategie, privé en in  werk? Die strategie heeft je veel gebracht, maar onbewust toegepast kan die je ook in de problemen brengen. Een belangrijke werkvorm die inzicht geeft in de dynamiek van het systeem waar jij deel van uitmaakt en in het bijzonder in welke plek jij daarin inneemt, is de opstelling. Zie voor informatie over de verschillende vormen en werkwijze ook het opstellerscollectief.

Waar we naar toe werken is: bewust kiezen om ofwel te reageren zoals je altijd (vaak automatisch) hebt gedaan, ofwel anders te handelen in het hier en nu. Jouw geschiedenis wordt opnieuw verhaald.