Wandelend op zoek naar eigenheid

fullsizeoutput_27c8
Het leven is als een reis door een labyrint. Een rechte lijn naar zijn wie en wat je bent, 100% jezelf blijkt in de praktijk niet mogelijk. Je hebt de nodige obstakels te nemen en door ervaring te leren hoe je omgaat met jezelf, met je naasten en met je situatie (denk aan gezin/systeem van herkomst, je talenten, mogelijkheden en kansen, bedreigingen en problemen) om zo tot je eigenheid in deze wereld te komen. Kortom het leven is als een reis zowel naar buiten de wereld in als ook naar binnen op zoek naar wie je bent.

Als metafoor voor het leven maken we in dit weekend een wandeling door ons leven tot nu toe. We reflecteren door stukken in stilte te wandelen, afgewisseld met deelmomenten,  geleide meditaties, oefeningen en opdrachten voor onderweg.

Voorwerk
Wat is een thema voor jou waarop je je wilt bezinnen/reflecteren om zo een stap te zetten richting optimaler “zijn”. Gebruik hierbij het beeld van het labyrint in de bijgevoegde tekening. Het startpunt is het moment waarop je in deze wereld bent gekomen en de kern, het einddoel is het bereiken van totaal “zijn”, je helemaal senang voelen in je eigen lijf, tevreden met wie je bent en wat je aan kansen en mogelijkheden hebt. De weg daarheen is kronkelig en het lijkt soms alsof je verder van je doel afraakt in plaats van dichterbij komt. Kijk voor jezelf wat een aantal momenten (max. 2 of 3) zijn geweest waarop je een ommekeer hebt ervaren, waardoor je weer je kompas hebt kunnen ijken richting dat volledig ”zijn”. Wat was toen het belangrijkste inzicht dat je weer op koers heeft gebracht?  En waar sta je nu? Wat is een vraag of thema waar je nu tegenaan loopt en waar je niet omheen kunt bij het verder reizen richting meer eigenheid? Het is belangrijk om dat thema of gevoel flexibel voor je zelf te omschrijven. Het helpt om te zoeken naar de polariteit die voor jou op dit moment het dilemma waar je voor staat het best benadert.  De tocht is bedoeld om dit vanuit zowel je hoofd (ratio), hart (emotie) als intuïtie (lijf, energie) te verkennen om zo  je inzicht in wat er gaande is te verbreden en zo de perspectieven voor actie te vergroten.

Thema’s:
* samen en apart. Je loopt natuurlijk voor jezelf om helderheid te krijgen over wat jou bezighoudt. We maken deze tocht met elkaar, we zijn elkaars bedding. Je hoeft het niet alleen te doen. Er zijn deelrondes waarin ieder aan bod komt om te vertellen wat je tegenkomt onderweg, welke inzichten dat oplevert, om zaken aan de orde te stellen en zo het gesprek daarover aan te gaan. Gun ieder zijn eigen leerproces, wees nieuwsgierig en respectvol, stel vragen en geeft geen adviezen.  Polariteit eigenheid versus loyaliteit.
* leiderschap en lidmaatschap, leiden en volgen: thema dat ook bij de wandeling/tocht speelt. Hoe goed kun jij in het midden of aan het eind van de groep lopen. Voel je de bedding van de groep en wat doet dat met jou? Wil je vooraan zijn en de weg wijzen of speelt competitie een rol, wie kan het hardst? Interessant wat dit te maken heeft met het gezin waar je uitkomt, de plek die je daar had en wat je daar ervaren hebt, wat de ongeschreven regels waren, wat de norm waaraan je moest voldoen.
* universeel thema: verlangen en gemis. Waar begint het voor jou? Wat is je grootste verlangen, wat jouw grootste gemis? Waar komt het vandaan? Dromen en genieten, in het nu zijn.
* vechten of spelen, moeite of ontspanning; hoe vind ik de balans tussen deze uitersten? Ze zijn er allebei altijd, hoe blijf ik uit het of…..of….. en kom ik. Meer in het en…..en….. in een op de situatie afgestemde verhouding?